Mediation

Wanneer open communicatie niet meer vanzelfsprekend is.

Een conflictsituatie benaderen we altijd systemisch. Door uit te zoomen, helpen we je anders te kijken naar de situatie. We denken niet in oorzaak en gevolg (lineair) maar we helpen patronen (circulariteiten)  ontdekken die belemmerend zijn in jullie situatie. En belangrijk, hoe je deze kan doorbreken. Een kleine stap kan al leiden tot grote verandering.

In een mediation traject gaan we met alle betrokkenen in gesprek. Doel van de mediation is het bespreekbaar maken van onuitgesproken zaken. We onderzoeken in gezamenlijkheid wat er ten grondslag ligt aan de conflictsituatie. En wat er nodig is om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Ontmoeten in de breedste zin van het woord. Ontschuldigen is een belangrijk thema in onze mediation trajecten. Ontschuldigen betekent het ontdoen van de schuldvraag en het zoeken naar wat er daadwerkelijk ten grondslag ligt aan het conflict.

Is er in je familie of in de organisatie waar je werkt sprake van een conflictsituatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl