Masterclasses

Onze masterclasses:

  • Zijn online van 19.00 tot 21.30 uur.
  • Gaan door vanaf vier deelnemers.
  • €80,- (excl BTW) per masterclass en €200,- (excl BTW) voor een bundel van drie masterclasses naar keuze.
  • Je inschrijving of aanvullende vragen/suggesties kun je via het contactformulier insturen.

 

Volg onze socials voor de data van de masterclasses. Of mail bij interesse naar info@studiofamiliezorg.nl


Masterclass
 Familiezorg meets conflicthantering: op zoek naar de wijsheid in een conflictsituatie binnen samenwerking

Samen zorgen of samenwerken en je uitspreken is lang niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. En conflicten zijn niet leuk. Tegelijkertijd zijn ze vaak wel zinvol op verschillende fronten. Het vraagt wat om dat te kunnen zien én om een conflict om te kunnen buigen naar goede samenwerking.

Hoe herken je een conflict? Wanneer heb je invloed en hoe dan? Hoe help je anderen zich uitspreken? Hoe stel je spannende vragen en hoe laat je het verhaal bij de ander? Welke rollen en patronen spelen er? Wat betekent een conflictsituatie voor je rol als professional en voor jou als mens?

We nemen je mee in de wijsheid van de minderheid en in verschillende weerstandspatronen. We bieden je werkvormen en handvatten in het voorkomen, onderzoeken en bewegen binnen conflictsituaties.

 

Masterclass Familiezorg meets Duplo: over de inzet van beeldtaal bij familiies in zorgsituaties en in teamsamenwerking.

In deze masterclass staan we stil bij hoe we de onderwerpen vanuit de Methode Familiezorg kunnen visualiseren. 

Aan bod komt hoe je gebruik kunt maken van materiaal met betrekking tot o.a. de onderwerpen hechting, zondebok, loyaliteiten, rouwprocessen, geven en ontvangen, de zorgtriade, rollen en posities. Ook staan we stil bij teamopstellingen en is er ruimte om te oefenen en voor eigen praktijk.

We gaan tekenen, spelmateriaal inzetten en doorleven verhalen. Masterclass- Familiezorg meets Deep Democracy: over gehoor geven aan en gebruik maken van andere meningen in families en organisaties

De focus in Deep Democracy ligt op verbinding, goede relaties en ruimte voor de ander.

Deep Democracy gaat over het voeren van écht goede gesprekken, waarin vrijmoedig wordt gesproken en openhartig naar elkaar wordt geluisterd.

Deep Democracy heeft als kern dat besluiten en gesprekken verrijkt worden als iedereen die meebeslist, gehoord wordt. Ieder groepslid neemt wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, vaardigheden, kennis en perspectieven op de werkelijkheid. Als de groep dat met elkaar deelt, beschikken ze samen over veel meer wijsheid dan ieder afzonderlijk. Naarmate ze die gedeelde wijsheid als groep beter benutten, des te beter gaat de groep functioneren.

Tegenstellingen worden niet gezien als belemmering, maar vormen de start van een creatief proces. Om dit te bereiken is het belangrijk dat verschillen veilig besproken kunnen worden.

We nemen je mee in concrete tools hoe je verschillen kan benutten door in verbinding een conflict aan te gaan, met als doel, om van elkaar te leren én de onderlinge relatie te verbeteren.  
Masterclass– Familiezorg meets Socrates: over het belang van intervisie, reflectie en het stellen van de goede vragen

Intervisie is een krachtige methode om meer inzicht te krijgen in je eigen patronen van denken en doen in je werk. Je bent beter bestand tegen (toekomstige) uitdagende situaties wanneer je met regelmaat reflecteert en tot gedragsalternatieven komt.

Maak jij tijd voor intervisie en zelfreflectie?

In deze masterclass maak je kennis met een krachtig intervisie instrument waarin, de vraagverheldering van de Methode Familiezorg aan bod komt, je door uitzoomen de daadwerkelijke vraag op tafel krijgt én reflectief kan zijn naar je eigen moed, wijsheid, rechtvaardigheidsgevoel en zelfbeheersing.

Na afloop van de masterclass ben je in staat om deze intervisiemethodiek zelf toe te passen én uit te dragen naar anderen.


Masterclass – Familiezorg en teamsamenwerking: een vertaalslag

Inhoud coming soon! 

 

Masterclass –  Vraagverheldering en werken met het genogram

Deze interactieve masterclass richt zich op het gebruik maken van zeven stappen uit de Methode Familiezorg. Een goede vraagverheldering is de basis om goed afgestemde zorg op maat te kunnen bereiken. Wat is de vraag achter de vraag die families in zorgsituaties stellen? Welke zaken zijn hierbij van belang om goed zicht te krijgen op de familiedynamiek en hoe kan de vraag beantwoord worden?

Overkomt het jou ook wel eens dat je niet weet waar te beginnen, er steeds iets nieuws bij lijkt te komen of je gewoonweg samen niet vooruitkomt?

Je krijgt een praktische handreiking aangeboden, er is ruimte om te oefenen en je kunt al je vragen stellen.


Masterclass -Samenwerken in de zorgtriade

De zorgtriade is het speelveld waar de cliënt, de familie en de zorgprofessional elkaar ontmoeten. Hoe zijn zij eigenlijk op dat speelveld terecht gekomen? En wat betekent dat voor hen? Hoe kunnen ze zo goed mogelijk samenwerken? Wiens stem weegt het zwaarst bij beslissingen?

Hoe werk jij samen met cliënt, familie en collega’s?

Merk je ook wel eens dat dit niet altijd vanzelfsprekend verloopt en dat miscommunicatie en misverstanden op de loer liggen, terwijl ieder vanuit de beste bedoelingen handelt?

We bieden je een theoretisch kader en een praktische toolbox om bewuster op een gelijkwaardige manier samen te werken. Je krijgt zicht op de balans tussen geven en ontvangen in de triade en welke grondslagen helpend kunnen zijn in de samenwerking.

 

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl