Familiegesprekken

Onze familiegesprekken richten zich op communicatie, de onderlinge relatie en het organiseren van zorg. We gaan met alle betrokkenen gezamenlijk in gesprek. Tevens organiseren we de samenwerking met betrokken professionals dusdanig, dat er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk plan. Familieleden leren open met elkaar communiceren over de ontstane zorgsituatie. Zowel zorgstress als zorgvreugde wordt gedeeld. Relaties en posities veranderen bij intensieve en langdurige zorgsituaties.  Dit kan resulteren in veranderende taken en verantwoordelijkheden.

 Je kunt hierbij denken aan:

  • verandering van relaties tussen partners;
  • verandering van intimiteit tussen partners;
  • verandering van ouder/kind-rol en relatie;
  • verstoorde communicatie en gezinsprocessen;
  • taken en verantwoordelijkheden op je nemen die niet bij je positie passen;
  • praktische zorgen en ‘kopzorgen’; 
  • rouwverwerking; er is een verlies geleden van toekomstperspectief voor zowel de zorgvrager als familiezorgers, van de individuele gezinsleden als voor het gezin als geheel.

De gesprekken zijn gericht op bovenstaande. Daarnaast gaat aandacht uit naar het voorkomen dat:

  • familiezorgers overbelast raken (zowel jonge als volwassen familiezorgers);
  • familiezorgers een nieuwe groep zorgvragers worden;
  • hulpverleners langs elkaar heen werken.
This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl