Totaal aanbod

Training

Tijdens onze trainingen en masterclasses delen we onze kennis en ervaringen graag met families, individuele beroepskrachten en met zorgteams.

Alle momenten van kennisdelen gaan in de kern over:

  • Begrijpen dat er zonder zorgvrager, geen mantelzorger en geen zorgprofessional is en hoe dit van invloed is op de onderlinge samenwerking;
  • De Methode Familiezorg; een relationele benadering;
  • Begrijpen wat zich afspeelt in de ontmoeting met de ander;
  • Leren waardevrij, zonder oordeel, te kijken en begrijpen waarom iemand doet wat die doet en hier de onderlinge communicatie op af te stemmen.
  • Kennis over zorgverantwoordelijkheid en het komen tot afgestemde zorg op maat met balans in taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen.

Teamcoaching

Wat typeert teamsucces? Hoe zorg je voor onderlinge verbinding en wat maakt het nakomen van afspraken niet vanzelfsprekend? In welk mate is zelforganisatie haalbaar? Hoe kun je stappen zetten met elkaar om te komen tot meer verbinding, effectievere communicatie en verbeterde resultaten? 

Hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking. En welke vorm van leiderschap past hier bij? 

In de trajecten teamcoaching gaan we samen op zoek naar onder andere deze antwoorden. Met elkaar, want in teamontwikkeling heb je elkaar nodig en ben je van invloed op elkaar. 

De basis van onze teamcoaching is systeemgericht werken

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende modellen en werkvormen gericht op onder andere samenwerking, communicatie, gedrag, teamrollen, motivatie, familiezorg, deep democracy, leiderschap en feedback.

Is er in jouw team gedoe of worden resultaten moeizaam behaald? 

Masterclasses Online

We bieden verschillende masterclasses online aan; belangrijke thema’s in de samenwerking met en tussen families en zorgprofessionals.

De masterclasses zijn altijd een mix van elkaar ontmoeten, theorie, werkvormen, interactie en videomateriaal.  De Masterclasses bieden een perfecte laagdrempelige wijze om je kennis te vergroten in het bereiken van een gelijkwaardige samenwerking en goed afgestemde zorg.

Workshops

Studio Familiezorg verzorgt tevens workshops met betrekking tot samenwerking.

 

Mediation

Wanneer open communicatie niet meer vanzelfsprekend is.

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl