Diensten vanuit Subsidie Tilburg

De gemeente Tilburg zet zich op allerlei manieren in t.b.v. mantelzorgondersteuning.
Studio Familiezorg heeft samen met Stichting De Zorgheeren in opdracht van de gemeente Tilburg de gelegenheid gekregen om Families in zorgsituaties systeemgericht te ondersteunen én het systeemgericht werken over te dragen aan professionals t.b.v. optimale mantelzorgondersteuning.
Vanuit deze opdracht worden de volgende diensten geleverd:

 • Workshops en lezingen
  Studio Familiezorg heeft de gelegenheid om binnen de gemeente Tilburg kosteloos enkele workshops aan te bieden gericht op systeemgericht werken in de zorg- en hulpverlening of binnen het sociaal domein. Heb je interesse in een workshop gericht op bijvoorbeeld Familiezorg, gelijkwaardig samenwerken, conflicthantering of toekomstbestendige zorg? We kijken graag samen wat we kunnen betekenen.  Studio Familiezorg heeft inmiddels workshops en lezingen verzorgd in de gemeente Tilburg voor o.a: Contour de Twern, Home Instead, integrale familieaanpak Tilburg, Zorgnetwerk Midden-Brabant, De Wever, ZIN Tilburg, Café Brein, Siza, Expertisecentrum huiselijk geweld en het Alzheimer café.

 • Een training Familiezorg aangeboden speciaal voor naasten die te maken hebben met een langdurige en intensieve zorgsituatie.
  In de training ligt de nadruk op inzicht in en het versterken van de eigen positie als mantelzorger. Met zowel aandacht voor de rol binnen het gezin als in de onderlinge samenwerking met de familie en de professionals. Zorg je voor een naaste? Sta je ervoor open om andere naasten te ontmoeten? Kun je inzichten, tips & trucks gebruiken? Heb je zin in een inhoudelijke avond, waar ook ruimte is voor een vleugje humor? Voor meer informatie of aanmelden: info@studiofamiliezorg.nl

  Voor de flyer klik HIER
 • Consultatie, coaching on the job en intervisie
  Door middel van coaching on the job, intervisie en/of ter consultatie kan Studio Familiezorg van betekenis zijn voor zorgprofessionals/hulpverleners en families die te maken hebben met langdurige en intensieve zorgsituaties. Hierbij kun je denken aan:
  • Telefonisch meedenken binnen casuïstiek, zowel richtinggevend op inhoud als over waar een zorgvraag passend zou kunnen zijn;
  • Het gezamenlijk voeren van een Familiegesprek;
  • Casuïstiekbespreking binnen zorgteams: deskundigheidsbevordering rondom systeemgericht werken

Voor meer informatie of aanmelden: info@studiofamiliezorg.nlVoor de flyer klik HIER

 • Familiebegeleiding
  Stichting de ZorgHeeren helpt families in langdurige zorgsituaties met het doel stress en overbelasting op te lossen en te voorkomen. Dit kan vanuit subsidie en zonder aparte indicatie. Voor meer informatie of aanmelding: 
  www.zorgheeren.nl
  contact@dezorgheeren.nl
  013 2070471


This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl