Over ons

Studio Familiezorg is een samenwerkingsverband tussen twee freelancers: Yvonne van de Sande en Iris Rens.

Beiden hebben jarenlange ervaring met systeemgericht werken met professionals in organisaties en met families in langdurige en intensieve zorgsituaties.

Hun expertise in hoe te komen tot gelijkwaardige, rechtvaardige samenwerking en goed afgestemde zorg delen zij middels training & teamcoaching en familiegesprekken & mediation.

We bekijken een situatie altijd systeemgericht, want verandering bij de één is van invloed op de ander en heeft effect op de onderlinge relaties en posities. Het hele systeem wordt geraakt. Dit geldt zowel voor families als binnen teams.

Bij een verandering kun je denken aan een ziekte, ingrijpende gebeurtenis of bijvoorbeeld een fusie of reorganisatie.

Zowel in teamsamenwerking als binnen families in zorgsituaties kunnen mensen heel verschillend kijken naar wat goede samenwerking en goede zorg voor elkaar inhoudt. Dit anders kijken, kan voor flinke spanningsvelden zorgen.

Hoe bereik je aandacht voor diversiteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid waardoor alles gezegd en gezien mag worden, de onderlinge afstemming en samenwerking naar een hoger niveau getild en zorg écht op maat gemaakt kan worden?

Daar zetten we ons graag voor in.

Geschiedenis

Yvonne en Iris hebben elkaar leren kennen bij het Expertisecentrum Familiezorg (ExFam). ExFam is jarenlang actief geweest in de gemeente Tilburg binnen complexe zorgsituaties, als opleider van de Methode Familiezorg aan zorgprofessionals en binnen teamcoachingsvraagstukken. We hebben het genoegen gehad zelf ook opgeleid te zijn geweest binnen ExFam en we zijn er werkzaam geweest als familie/teamcoach en trainer. Het Expertisecentrum Familiezorg is per 1 maart 2022 ontmanteld.

Met Studio Familiezorg wordt de wens vervuld om van betekenis te kunnen blijven in het bereiken van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenwerking. En daarmee voor professionals in organisaties en indirect voor families die zich in een zorgsituatie bevinden. Daarnaast zijn wij altijd nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en methodieken en verweven deze op creatieve wijze.  Studio Familiezorg ontwikkelt door met nieuw, praktisch toepasbaar materiaal.

Ons contact met alle professionals, teams en families draagt bij aan onze ideeën en ambities.

We zijn immers gelijkwaardig en samen weten we veel.

De symboliek van de
goudvink in ons logo

Het sleutelwoord dat bij de goudvink hoort, is verandering. De goudvink staat voor veranderingen, balans, zorgzaamheid, het vermogen om conflicten op te lossen en de komst van betere tijden. Moeilijke situaties zijn onlosmakelijk verbonden met het leven en doen een beroep op ons aanpassingsvermogen. Met de goudvink in de lucht is er het totaaloverzicht over wat er speelt en nodig is. Daarnaast staat Studio voor speelsheid, ontwikkeling, in beweging, onze creativiteit en het buiten de kaders durven gaan.

Even voorstellen

Yvonne

Yvonne

yvonne@studiofamiliezorg.nl

Yvonne heeft een verpleegkundige achtergrond en is een ervaren trainer. In haar werk ligt de focus op verbinding, goede relaties en ruimte voor de ander. Ze werkt vanuit de overtuiging dat goede samenwerking ontstaat als de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties benut worden. Open communicatie leidt tot minder stress, is een belangrijk uitgangspunt in het werken volgens de Methode Familiezorg en passend bij Yvonne als persoon. In alle aspecten van haar werk is de systemische werkwijze leidend. Door uit te zoomen, helpt zij patronen te ontdekken én hoe je deze kan doorbreken. Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering.

Iris

Iris

Iris@studiofamiliezorg.nl
Een breed opgeleide, systeemgerichte hulpverlener, verpleegkundige, trainer en teamcoach. Bevlogen, loyaal, analytisch, eerlijk, rechtvaardig, sportief, no-nonsens, een vleugje humor en een tikkeltje verlegen. Dat is Iris in een notendop. Met een Social Work en verpleegkundige achtergrond heeft zij veel families en zorgprofessionals mogen ontmoeten vanuit verschillende functies in de gehandicaptenzorg, jeugd-GGZ, wijkverpleging-en verpleeghuiszorg. Zorg, een hulpvraag of een ingrijpende gebeurtenis speelt zich altijd af in een bredere context en raakt alle betrokken. En dát is precies wat Iris telkens raakt, waardoor zij in haar rol een bijdrage wil leveren aan familiegerichte zorg. Een zorglandschap creëren waarin een gelijkwaardige samenwerking vanzelfsprekend is en ieders inbreng ertoe doet. Daar richt Iris graag de aandacht op in training, teamcoaching en familiebegeleiding. Samen op zoek naar patronen en dat wat nodig is voor een andere dans.
This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl