Missie

Studio Familiezorg

Studio Familiezorg is een samenwerkingsverband gericht op training en teamcoaching met oog voor het individu in relatie tot de ander. We zijn bevlogen professionals die bijdragen aan een ideale samenwerking door aandacht te hebben voor menselijkheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, open communicatie en vertrouwen.

Aanleiding                           

Zowel in teamsamenwerking als in zorgsituaties kunnen mensen heel verschillend kijken naar wat goede samenwerking en goede zorg inhoudt. Onderzoek laat zien dat professionals zich onvoldoende toegerust vinden om de onderlinge samenwerking vorm te kunnen geven. Terwijl juist door aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid, waardoor alles gezegd en gezien mag worden, de onderlinge afstemming en samenwerking naar een hoger niveau getild en écht op maat gemaakt kan worden. Onder invloed van de vergrijzing, de participatiesamenleving en een plafond aan financiering binnen zorg, sociaal domein en onderwijs, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen rondom degene die zorg of hulp nodig heeft.

Missie 

Door het delen van kennis, ervaring en expertise bijdragen aan een ideale samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het sociaal domein, de zorg en het onderwijs.

“Synergy, the bonus that is achieved when things work harmoniously.” 

Mark Twain

Visie

We geloven in een wereld waarin een gelijkwaardige en rechtvaardige samenwerking vanzelfsprekend is en ieders inbreng ertoe doet.


 

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl