Systeemgericht werken

De sleutel om te komen tot gelijkwaardige en rechtvaardige samenwerking is volgens ons 
systeemgericht werken. 
Voor ons bestaat systeemgericht werken uit twee elementen: Familiedynamiek & Samen 
Dóen.
Kennis van Familiedynamieken helpt je om beeld te krijgen van rollen en relaties, van hoe een 
probleem is ontstaan en welke patronen het probleem in stand houden. En hoe deze van 
invloed zijn op samenwerking. Het geeft inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. 
Samen Dóen gaat over hóe je gelijkwaardig kunt samenwerken in de praktijk. Praktische tips 
over hoe je elkaar kunt vinden/ontmoeten in een samenwerkingsrelatie. En hoe eenieder bij 
kan dragen aan goede zorg.

Systeemgericht werken zie je ook terug in begrippen als Familiegerichte zorg en Familynursing. 

De werkwijze vanuit het Expertisecentrum Familiezorg waar we samenwerkten, was gefundeerd op de Methode Familiezorg (2007).
De naam Methode Familiezorg kunnen we echter niet meer voeren (Tranzo, 2023).

Sinds de start van Studio Familiezorg staat namelijk ontwikkeling centraal. Dit houdt in dat we aanvullingen hebben gedaan in o.a. verdiepende en aanvullende thema's, andere theorieën gericht op gelijkwaardig en rechtvaardig samenwerken én toekomstbestendige zorg. 
.

 

Methode Familiezorg

De Methode Familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun naasten zorgen. De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg. (De kunst van het ontmoeten, Deirdre Beneken genaamd Kolmer, 2007) De behoefte is vertaald naar een evidence based scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: de Methode Familiezorg.

Het onderzoek was de tijd vooruit. Na de transities in het sociaal domein in 2015 is de druk op de financiering én op degene die te maken hebben zorgsituaties meer toegenomen.

De methode is nader tot stand gekomen in de samenwerking tussen Expertisecentrum Familiezorg (2009-2022) onder leiding van Klaartje van Montfort en Deirdre Beneken genaamd Kolmer.

De basis van de Methode Familiezorg is erop gericht om de ideale samenwerking te bereiken in ieders specifieke (zorg) situatie en te komen tot de beste zorg binnen die mogelijkheden.

De Methode Familiezorg kenmerkt zich door in alle ontmoetingen (met zorgvrager, naasten én collega-beroepskrachten) aandacht te hebben voor:

 • De impact van zorg op het hele systeem
 • De kernwaarden (vanuit de methode en vanuit onszelf)
 • Waardevrij kijken en meerzijdig partijdig kunnen en willen zijn
 • Samenwerken in de zorgtriade
 • De vraagverheldering en werken met het genogram (communicatie, rolomkering, hiërarchie, levensfase, trauma, loyaliteit, erkenning)
 • Zorgverantwoordelijkheid; taken en verantwoordelijkheden
 • Verdiepende thema’s zoals het zondebokmechanisme en hechting 
 • De ontmoeting van mens tot mens hierbinnen

 

Onze werkwijze

Studio Familiezorg hanteert binnen het aanbod training en teamcoaching een eigentijdse werkwijze gericht op praktische toepasbaarheid om gelijkwaardig en rechtvaardig met elkaar samen te werken.

Belangrijk hierbinnen is:

 • Met alle betrokkenen in gesprek gaan
 • De ontmoeting van mens tot mens binnen het contact en de samenwerking
 • Met elkaar in gesprek over wat goede zorg en goede samenwerking inhoudt voor ieder afzonderlijk en in het geheel
 • Het duiden van ieders wensen en verwachtingen binnen samenwerking en het maken van afspraken
 • Dat iedere professional zich realiseert dat elk contact helpend en verbindend kan zijn en zich hiervoor inzet

De systemische en relationele benadering staat hierin nog centraal. Door uit te zoomen op de totale context in plaats van in te zoomen op het individu, krijg je antwoord op en begrip voor wat maakt dat iemand doet wat die doet, vindt wat die vindt, reageert zoals die reageert.

Je kijkt naar een individu in relatie tot de ander en de wederzijdse beïnvloeding hierin.

Samenwerking met Families en Teams
Studio Familiezorg werkt samen met zowel families als met teams. Binnen deze samenwerking met families en teams: 

 • Is er aandacht voor de overeenkomstige dynamiek in families en teams
 • Is er aandacht voor de zorgtriade: werken vanuit gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in je team, met de zorgvrager en de familie.
 • Is er het belang van de check-in binnen samenwerking met de ontmoeting van mens tot mens
 • Is er aandacht voor gouden en ongeschreven regels; welke zijn helpend of belemmerend?
 • Is er aandacht voor de veranderde positie en interactie van familieleden of teamleden na het ontstaan van een zorg/zorgelijke situatie en/of na een ingrijpende gebeurtenis
 • Is er aandacht voor het doorgronden van de hele situatie door middel van een familie-analyse en het tekenen van een genogram.
 • Staan we voortdurend stil bij het stellen van goede vragen en gesprekstechnieken.
 • Realiseren we ons het belang van een waardevrije, oprecht nieuwsgierige attitude.
 • Hebben we aandacht voor waarom iemand doet wat hij doet.

Daarnaast worden aanvullende verdiepende thema’s zoals o.a. rouw & verlies, conflicthantering en inclusieve besluitvorming binnen de samenwerking met families en teams belicht. 

Voor ons aanbod training klik hier

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.