Overig

Binnen training en teamcoaching is het van belang te kunnen anticiperen op wat er speelt in de groep. Hieronder volgt een greep uit een aantal van de overige methodes en werkvormen waar we graag gebruik van maken als de situatie daar om vraagt:

  • Contact, contract en containment: over de basis van het werken met teams
  • Teamdynamieken: gedrag en verwachtingen binnen de verschillende ontwikkelingsfasen van teams, teamrollen en verschillende soorten ‘probleemteams’
  • Eigenaarschap: taken en verantwoordelijkheden
  • Krachtenveldanalyse: wat helpt en belemmert in de onderlinge samenwerking
  • Omgaan met weerstand: herkennen van verschillende vormen van weerstand
  • Hot seat: persoonlijke waardering uitspreken in de groep
  • Cirkel van betrokkenheid, invloed en controle
  • Gesprekstechnieken: motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering, circulaire gespreksvoering
  • Conflictbemiddeling
  • Bovenstroom-en onderstroom
  • Eigen behoeften in relatie tot de ander binnen de samenwerking
  • Intervisievormen
  • Roos van Leary
  • Kernkwadranten
  • Kwaliteitenspel
  • Communicatiemodellen
  • Teamchange: Teamwiel over teamsucces en geïnspireerd samenwerken, winnaarsdriehoek en keuzekruispunt (accepteren, aanpakken, afscheid nemen of klagen)
  • Disc-en drijfveren analyse (Gecertificeerde trainers)
Klik op training of teamcoaching voor ons aanbod.
This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl