Deep Democracy

In Nederland is corporate antropoloog Jitske Kramer een bekende instructeur en ambassadeur van Deep Democracy. Zij is schrijver van het boek: Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid (2020).

De focus in Deep Democracy ligt op verbinding, goede relaties en ruimte voor de ander. Deep Democracy gaat over het voeren van écht goede gesprekken, waarin vrijmoedig wordt gesproken en openhartig naar elkaar wordt geluisterd. Deep Democracy heeft als kern dat besluiten en gesprekken verrijkt worden als iedereen die meebeslist gehoord wordt. Ieder groepslid neemt wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, vaardigheden, kennis en perspectieven op de werkelijkheid. Als de groep dat met elkaar deelt, beschikken ze samen over veel meer wijsheid dan ieder afzonderlijk. Naarmate ze die gedeelde wijsheid als groep beter benutten, des te beter gaat de groep functioneren. Tegenstellingen worden niet gezien als belemmering, maar vormen de start van een creatief proces. Om dit te bereiken is het belangrijk dat verschillen veilig besproken kunnen worden. Deep Democracy geeft concrete tools hoe je verschillen kan benutten door in verbinding een conflict aan te gaan, met als doel, om van elkaar te leren én de onderlinge relatie te verbeteren. Harmonie is niet de afwezigheid van conflict maar juist het goed omgaan hiermee.

Deep Democracy gaat uit van verschillende niveaus van bewustzijn:

Het groepsbewuste, wat zich boven de waterlinie afspeelt. Dit is het niveau van het dagelijks bewustzijn met alle gemaakte afspraken, structuren, werkoverleggen, de agenda’s, de feiten en ook ons zichtbare gedrag en onze zichtbare gevoelens. Tegenstellingen worden op dit niveau niet als welkom ervaren.

Het groepsonbewuste, wat zich onder de waterlinie afspeelt. Dit is het niveau waar de niet zichtbare, ook ongrijpbare processen en gedragspatronen zich afspelen, zoals jaloezie, oordelen, onzekerheden, pijn, onmacht. Dingen die er zijn en die invloed hebben, maar die niet uitgesproken worden. Ze kunnen, door de goede opletter, opgemerkt worden door subtiele signalen of onbedoelde bewegingen. Tegenstellingen kunnen elkaar op dit niveau bewust of onbewust opzoeken en patronen in stand houden of versterken.

De essentie, wat zich kenmerkt als het gedeelte waarin alle mogelijkheden openliggen. Het gaat hier om alles wat zich aan kansen rondom de ijsberg afspeelt als een soort onzichtbare kracht die ons richting kan geven en kan zorgen voor inclusiviteit en werkelijk mandaat.

Deep Democracy heeft als methodische uitgangspunten om bij de essentie te kunnen komen aandacht voor o.a.:

  • Check in en Check uit (om inclusie, verbinding en veiligheid in een groep te vergroten);
  • Sabotage omzetten in effectiviteit en efficiëntie;
  • Stappen gericht op de bovenstroom: invalshoeken en alternatieven verzamelen en verspreiden: de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het bestaande beeld;
  • Stappen gericht op de onderstroom met technieken als edgegedrag, neutraliteitsdans, gesprek op voeten en pijlen gooien, waardoor ruimte gefaciliteerd wordt dat alles gezegd kan en mag worden.

Onze werkwijze

Studio Familiezorg vertaalt Deep Democray binnen het aanbod van Training en Teamcoaching door binnen samenwerking met families of in teams aandacht te hebben voor:

  • Veiligheidsprincipes (we zijn er om van elkaar te leren, onze relatie te verbeteren, niemand heeft het patent op de waarheid
  • Verschillen mogen er zijn, ze geven ons juist meer informatie om alle invalshoeken te belichten en de wijsheid in die verschillen toe te voegen, zodat ieder zich gehoord en gezien voelt.
  • Niemand vast te zetten in een rol die hij heeft, want we hebben allemaal alle rollen in meer of mindere mate in ons
  • Gebruik te maken van de werkvormen die Deep Democracy biedt om te komen tot inclusieve samenwerking.
  • Het gedachtegoed van Deep Democracy wordt ook gebruikt in conflictsituaties.

 Klik op training of teamcoaching voor ons aanbod.

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl