Methoden

Bij Studio Familiezorg maken we in ons aanbod van training en teamcoaching gebruik van verschillende methodieken en werkvormen vanuit het systeemgericht werken. De hoofdmethodieken die ten grondslag liggen aan ons werk zijn, de Methode Familiezorg en Deep Democracy. Binnen onze praktijkervaring hebben we gemerkt in welke mate deze methoden overeenkomstig en aanvullend op elkaar zijn.

Daarnaast blijven we graag op de hoogte van actualiteiten, vernieuwde inzichten, aansluitende methoden en interventies en verwerken we deze in onze basishouding en in ons aanbod vanuit het systeemgericht werken.

Op de volgende pagina's volgt een toelichting op de methoden en werkvormen.

Lees meer over:
Familiezorg
Deep Democracy
Overig

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl