Training

Wil je leren optimaal samen te werken met cliënt, familie en professionals?

Een aandoening, ziekte of een ingrijpende gebeurtenis raakt niet alleen degene die het overkomt, maar ook de naasten; de hele familie wordt geraakt.

Zowel in teamsamenwerking als binnen families in zorgsituaties kunnen mensen heel verschillend kijken naar wat goede samenwerking en goede zorg inhoudt. Dit anders kijken, kan voor flinke spanningsvelden zorgen.

Professionals vinden zichzelf onvoldoende toegerust om de onderlinge samenwerking vorm te kunnen geven. Tegelijkertijd wordt er een steeds groter beroep gedaan op de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen rondom degene die zorg of hulp nodig heeft. Hoe bereik je aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid, waardoor alles gezegd en gezien mag worden, de onderlinge afstemming en samenwerking naar een hoger niveau getild en zorg écht op maat gemaakt kan worden? 

De meerdaagse trainingen Familiezorg nemen je mee in een theoretisch kader, praktische handvatten, belangrijke competenties en de basisattitude, zodat je toegerust raakt om deze samenwerking en zorg op maat vorm te kunnen geven. 

Studio Familiezorg biedt een tweetal meerdaagse traingingen, zowel op open inschrijving (elk voor- en najaar) als incompany (in overleg). 
Een ander verzoek? We denken graag met je mee voor een passend aanbod.

In beide meerdaagse trainingen maak je kennis met een relationele benadering, leer je de posities van familieleden bekijken en ga je op zoek naar afstemming tussen familiezorger, zorgvrager en beroepskracht. Je leert dialogen ontrafelen en gaat dieper in op vraagverheldering. Je krijgt zicht op de veranderde interactie tussen gezinsleden, je leert een not-knowing attitude aan te nemen en verschillende perspectieven in te nemen. Je oefent technieken en vaardigheden, waarbinnen ook aandacht is voor je persoonlijke groei als professional. Je leert hoe je het geleerde in de praktijk brengt in samenwerking met andere beroepskrachten en hoe je dit geheel kunt inbedden binnen je eigen organisatie.

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl